Hiển thị 139 kết quả

MGM Resorts yêu cầu từ chối REIT

MGM Resorts International đã gửi một lá thư cho các cổ đông hôm thứ Hai kêu gọi các cổ đông bỏ phiếu cho các ứng cử viên giám đốc công ty cho cuộc bầu cử ngày 28 tháng 5 năm 2015 chứ không phải bốn ứng cử viên Quản lý Đầu tư Đất và Tòa …